Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2020-08-26PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2020-09-03
Sista dag att överklaga: 2020-09-24

Styrelsen beviljade bl a medel till Etableringsstödjare i Mullsjö. Mer information om detta presenteras på hemsidan inom kort.

Ansökan om medel till EtableringsstödjarePDF

Andra kungörelser och styrdokument

Verksamhetsplan 2020PDF

Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2019 Bilaga 1-2PDF

Revisionsberättelse 2019 med bilagaPDF

Handlingsplan för jämställdhetsintegreringPDF

Beslut om biträde åt förtroendevalda revisorerna publiceras inom kort

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan för styrelsen

12 februari 2020
5 mars 2020 (strategidag)
28 maj 2020
26 augusti 2020
14 september 2020 (strategidag)
23 september 2020 (telefonmöte)
16 november 2020 offentligt möte med beslut om budget

Årshjul 2020PDF

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-faktureringPDF

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga