Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2021-11-24 är justerat. Pdf, 217.8 kB.
Anslås 2021-11-30
Sista dag att överklaga: 2021-12-21

Vid mötet tog styrelsen bl a beslut om Verksamhetsplan med budget 2022.

Verksamhetsplan 2022 med budget 2022 och plan 2023-2024 Pdf, 204.9 kB.

Andra kungörelser och styrdokument

Delårsrapport 2021 Pdf, 267.3 kB.

Verksamhetsplan 2021 Pdf, 239.7 kB.

Årsredovisning 2020 med bilagor Pdf, 1.3 MB.

Revisionsberättelse angående år 2020 Pdf, 120.8 kB.

Revisionsbiträdesrapport avseende 2020 Pdf, 125.3 kB.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Pdf, 58.7 kB.

Beslut om biträde åt förtroendevalda revisorerna Pdf, 234.3 kB.

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Årsrapport 2020 gällande GDPR Pdf, 117.9 kB.

Sammanträdesplan för styrelsen

Se under rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-fakturering Pdf, 115.3 kB.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga