Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Protokoll styrelsemöte

Här publiceras styrelseprotokoll efter justering, tills tiden att överklaga gått ut.

Styrelseprotokoll 2024-06-03 Pdf, 419.3 kB.

Sista dag att överklaga beslutet: 2024-07-01

Styrelseprotokoll 2024-05-15 Pdf, 322.7 kB.

Sista dag att överklaga beslutet: 2024-06-11

Äldre protokoll finns publicerade under rubriken Dokument i menyn ovan.

PM angående genomlysning och utvecklingsprocess Pdf, 157.1 kB.

Sammanträdesplan för styrelsen

Se under rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-fakturering Pdf, 115.3 kB.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga