Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Avslutade projekt mm

Genom åren har förbundet stöttat flera olika projekt för olika målgrupper och gemensam kompetensutveckling för berörda personalgrupper.

Genom att markera i menyn till höger kan Du läsa om några av de olika projekten och vad de resulterat i.

Kontakta gärna förbundet om du önskar information som du inte hittar om nedanstående verksamheter eller annat här på hemsidan.