Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Revisorer

Följande revisorer är förordnade respektive valda att granska förbundet och dess verksamhet. Revisorernas rapport gällande verksamhet och ekonomi 2018 finns under rubriken Dokument här på hemsidan.

Förordnad av staten, via Försäkringskassan
Jerker Stenqvist, KPMG
Tel 036 34 68 14

Peder Johansson, KPMG, ersättare


Revisor vald av Region Jönköpings län för perioden 2019-2022

Östen Johnsson (C)
Mobil 070-535 03 47
e-post osten.johnsson@rjl.se

Ersättare vald av Jönköpings kommun för perioden 2019-2022
Irene Folkevik
Mobil 070-479 89 66
e-post irene.folkevik@jonkoping.se

Anlitad som sakkunnigt biträde åt valda revisorerna
Jerker Stenqvist, KPMG
Tel 036 34 68 14