Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Revisorer

Följande revisorer är förordnade respektive valda att granska förbundet och dess verksamhet. Revisorernas rapporter gällande verksamhet och ekonomi finns under rubriken Dokument här på hemsidan och på digitala anslagstavlan.

Förordnad av staten, via Försäkringskassan
Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se


Revisor vald av Region Jönköpings län för perioden 2023-2026

Mari Karlsson (S)
Mobil 070-249 36 76
e-post mari.a.karlsson@rjl.se


Sakkunnigt biträde åt valda revisorerna i länet
Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se