Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Från ohälsa till hälsa

Ett smärtrehabiliteringsprojekt i samarbete mellan Öxnehaga Vårdcentral, Kungsportens Friskvård m fl.

Projektet pågick under tiden januari 2008 - juni 2009. Kontakta förbundet om du önskar mer information om målgrupp, arbetssätt och resultat.

Ansökan om medel/projektplan Word, 49 kB.

Där finns en förenklad samhällsekonomisk analys som gjorts kring detta och ett till projekt. Den visar att satsade pengar kommit tillbaka till samhället mycket snabbt.

Samhällsekonomiska analysen. Word, 213 kB.