Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Lex Heller

Förbundet arbetar med ett avvikelsehanteringssystem som kallas Lex Heller. När du identifierar avvikelse i samverkan uppskattar vi om du gör en anmälan, se länk

Byråkratiska låsningar eller hinder mellan olika offentliga aktörer uppstår emellanåt för personer i behov av samordnat stöd. Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister. Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla välfärdssystemet till fördel för medborgarna. Detta förväntas skapa större möjligheter för strategisk påverkan i frågan.

Lex Heller är inte ett juridiskt verktyg utan syftar till att systematiskt identifiera och belysa behov av förbättrad samverkan mellan myndigheter. Ingen enskild organisation är ansvarig för att samverkan ska fungera, utan förhoppningen är att Lex Heller genom att belysa olika förbättringsområden kan bidra till att tydliggöra hur problemet kan hanteras.

Lex Heller är tänkt att belysa förbättringsområden i samverkan utanför den egna organisationen, men kan också belysa förhållanden inom den egna organisationen

I första hand är det meningen att anmälningar görs av personal som arbetar i samverkan, främst medarbetare som arbetar i insatser som finansieras av förbundet och av de representanter som ingår i Arenagrupperna i Södra Vätterbygden.


Här är några exempel på ärenden som skulle kunna vara aktuella att rapportera in:

Person med aktivitetsstöd sjukskrivs. Sjukskrivningen godkänns inte av FK. AF anser att personen är sjuk och aktivitetsstödet dras in. Personen har därmed ingen ersättning, hälsan försämras.

Person med möjlighet till OSA-anställning behöver intyg (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Varken vc eller specialistpsykiatri anser att patienten är deras. AF fattar inte beslut om OSA. Personen utan arbete.

På grund av hög arbetsbelastning nås ej handläggare kring samverkansärende, övriga parter ”står och stampar”


Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Alfredsson om du har frågor.

Länk där du kan göra anmälan Länk till annan webbplats.


Powerpoint om arbetet i Göteborg. Powerpoint, 346 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin för hur förbundet hanterar Lex Heller Pdf, 159.6 kB.