Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Verksamheten Enter

Enter är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Målet med Enter är att stödja deltagarna i att hitta hållbara lösningar som innebär en bättre hälsa för att på så vis kunna gå vidare mot arbete eller studier. När det inte är möjligt ska samarbetet istället leda till rätt försörjning för individen.

Personens bakgrund, erfarenheter och möjligheter kartläggs och en förändringsplan görs tillsammans. Denna förändringsplan innehåller en gemensam planering där tanken är att ta vara på de viktigaste formerna för rehabilitering och aktivitet som kan ges genom de fyra parterna. Även andra former av stöd kan bli aktuella.

För vem?

Målgruppen består av personer i åldern 18-64 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning (åldersgruppen 18-29 år är prioriterad). Det ska finnas en trolig arbetsförmåga på minst 25% inom ett år. Personen ska vara bosatt i någon av de medverkande kommunerna, uppbära offentlig försörjning och ha stort behov av samordnade insatser från flera av aktörerna.

Hur ansöker man till Enter?

Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar till Enter pga. personalförändringar i teamet. Vi behöver använda våra resurser för att med god kvalitet arbeta med dem som är inskrivna i verksamheten. Vi har även ansökningar hos oss som kan vara aktuella för inskrivning. Vi återkommer till remittent angående de befintliga ansökningarna som finns hos oss.

Om ni önskar konsultation i ärende är ni välkomna att kontakta oss. Vi kommer att återkomma till er i god tid när vi ser att vi har möjlighet att ta emot deltagare igen.


Till Enter kan man komma via remiss/ansökan från Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller någon av förbundets kommuner (Habo, Jönköping, Mullsjö eller Vaggeryd).


Ansökningsblankett till Enter Pdf, 327.7 kB.

Informationsmaterial

Övrigt

Här finns vi

Vi håller till i gamla brandstationen

Besöksadress: Kyrkogatan 40, Jönköping

Postadress: Gjuterigatan 6, 551 89 Jönköping

Enter logga

Enter logga

Kontaktpersoner

Titel

Namn och epost

Telefon

Teamledare

Anna Petersén

036-10 50 56

Handledare/Arbetsförmedlare

Arvid Falk Lissel


Handledare/Försäkringsutredare

Rikard Eriksson

010-111 92 03

Handledare /ArbetskonsulentAnna Thorsén

036-10 30 09

Handledare/region

Vakant