Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Verksamheten Enter

Enter är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Målet med Enter är att stödja deltagarna i att hitta hållbara lösningar som innebär en bättre hälsa för att på så vis kunna gå vidare mot arbete eller studier. När det inte är möjligt ska samarbetet istället leda till rätt försörjning för individen.

Mål

Det övergripande målet för verksamheten är att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier. Det konkreta målet för verksamheten är att 40% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så sätt minska sitt behov av offentlig försörjning. Övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning. 75% av deltagarna ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats under tiden i Enter.

Målgrupp

Målgruppen består av personer i åldern 18-64 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning (åldersgruppen 18-29 år är prioriterad). Det ska finnas en trolig arbetsförmåga på minst 25% inom ett år. Personen ska vara bosatt i någon av de medverkande kommunerna, uppbära offentlig försörjning och ha stort behov av samordnade insatser från flera av aktörerna.


Ansökningsblankett till Enter Pdf, 288.2 kB.

Process

Deltagarna i Enter skrivs in genom remiss från någon av samverkansaktörerna. Tillsammans med deltagarna görs en kartläggning och en handlingsplan.


Anmälan och mer information

Information om bakgrunden, ansökan och avtal


Besöksadress

Verksamheten håller till i gamla brandstationen, besöksadress Kyrkog. 40, Jönköping.

Enter logga

Enter logga

Kontaktpersoner

Titel

Namn och epost

Telefon

Teamledare

Anna Petersén

036-10 50 56

Handledare/Arbetsförmedlare

Magda Abdallah

010-488 49 53

Handledare /Leg.arbetsterapeut

Fredrik Glader

0767-24 73 89

Handledare/Försäkringsutredare

Anna Warén

010-118 44 31

Handledare /Arbetskonsulent

Anna Thorsén

036-10 30 09