Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Koll på förmåga/Samverkansmodellen

Koll på förmåga

Koll på förmåga riktar sig till personer som är mellan 20 och 60 år, upplever ohälsa, är arbetslös och har försörjningsstöd. Insatsen är till för personer som har ohälsa eller andra förutsättningar som hindrat individen från att jobba eller studera.

Målet är att insatsen ska ge individen något betydelsefullt tillbaka och stötta i stegen närmare ett arbete eller annan försörjning

Tillsammans med läkare, arbetsterapeut och socionom utreds vad individen klarar av och vilka hinder och svårigheter som finns. Vid särskilda behov finns även tillgång till psykolog.

Om teamet bedömer det motiverat finns möjlighet till arbetsprövning. Genom aktiviteterna prövas olika uppgifter och undersöks vilka möjligheter individen har för att kunna ta ett arbete

Insatsen kan pågå som längst i 18 veckor och leder till en vidare rekommendation från teamet som ger så bra förutsättningar som möjligt framåt.

Hur ansöker man till Koll på förmåga?

Till Koll på förmåga kommer man via sin ordinarie handläggare på försörjningsstödet.

Folder Koll på förmåga Pdf, 1.8 MB.

Urvalsprocessen Pdf, 950.8 kB.


Samverkansmodellen

Det övergripande målet för ansökan är att utveckla samverkan mellan olika professioner inom
Region, Försäkringskassa, Socialtjänst och Arbetsmarknadsavdelning och med stöd av klargörande resursinventeringar minimera risken för inlåsningseffekter och underlätta för arbetslösa personer med försörjningsstöd och komplex problematik att nå egen försörjning.

Ansökan om medel Pdf, 225.9 kB.

Tankarna i ansökan om medel utgår från erfarenheterna i ESF-projektet Koll på förmåga - stöd till förändring. Här kan du se slutrapporten från ESF-projektet:

Slutrapport Koll på förmåga Pdf, 12.1 MB.

Utvärdering Koll på förmåga Pdf, 1.8 MB.

Uppdragsavtal 2023-2024 Pdf, 313.3 kB.