Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Styrelsen

Förbundets styrelse består av följande personer:

Från Försäkringskassan
Klas Rydell, enhetschef, ordförande
klas.rydell@forsakringskassan.se

Carina Åberg, enhetschef, ersättare
carina.aberg@forsakringskassan.se

Från Region Jönköpings län
Håkan Sandgren, vice ordförande
hakan.sandgren@rjl.se

Mia Frisk, ersättare
maria.frisk@rjl.se 

Från Arbetsförmedlingen
Anna Svensson, sektionschef, ledamot
anna.s.svensson@arbetsformedlingen.se

Andreas Appelberg, sektionschef, ersättare
andreas.appelberg@arbetsformedlingen.se

Från Jönköpings kommun
Christer Sjöberg, ledamot
christer.sjoberg@jonkoping.se

Henrik Larsen, ersättare
henrik.larsen@jonkoping.se

Från Habo kommun
Hans Jarstig, ledamot
hans.jarstig@habokommun.se

Nicklas Gustavsson, ersättare
nicklas.gustavsson@ifmetall.se

Från Mullsjö kommun
Mats Tingshagen, ledamot
mats.tingshagen@politik.mullsjo.se

Eva Nilsson, ersättare
eva.nilsson@politik.mullsjo.se

Från Vaggeryds kommun
Anna-Karin Slunge, ledamot
annakarin.slunge@vaggeryd.se

Thomas Avelsson, ersättare
thomas.axelsson@vaggeryd.se


Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och förbundschef. De möts ungefär en vecka innan respektive styrelsemöte.

Planerade sammanträden mm för styrelsen 2023: 

  • 10 februari
  • 22 mars
  • 18-19 april Nationell konferens i Halmstad
  • 8 maj Vårkonferens med förbunden i länet
  • 24 maj
  • 30 augusti
  • 14 september arbetsdag med beredningsgruppen
  • 27 september
  • 23 november

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument.

Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.