Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Jämställdhet

Styrelsen har antagit en Handlingsplan för jämställdhetsintegrering som förtydligar hur vi i förbundet och finansierade verksamheter verkar för jämlikhet.