Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Förbundets beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp består av verksamhetsansvariga tjänstemän som arbetar med rehabiliteringsfrågor i förbundets område. Där diskuteras ansökningar om projektmedel, idéer till kartläggningar och kompetensutveckling mm, innan frågorna tas upp för beslut i förbundets styrelse.

Följande personer ingår i beredningsgruppen:

Från Försäkringskassan
Åsa Smedberg, lokalt samverkansansvarig Småland Nordväst, ordförande
Tel 010-118 44 41

Från Jönköpings kommun

Thomas Teike, utvecklingsledare funktionshinderomsorgen
Tel 036-10 21 37

Stein Erik Norderhaug, områdeschef IFO (individ- och familjeomsorg)
Tel 036-10 60 25

Eva Norrby, utvecklingsledare AMA (arbetsmarknadsavdelningen)
Tel 036-10 56 32

Från Region Jönköpings län
Susanne Leander, processledare sjukskrivningsprocessen
Tel 072-519 46 47

Sofia Ringvall, verksamhetsutvecklare, Psykiatriska kliniken
Tel 010-242 14 60

Från Habo kommun
Bengt Olsson, avdelningschef Integration
Tel 036-442 83 45

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef Socialtjänsten
Tel 036-442 83 25

Från Mullsjö kommun
Katarina Thunander, verksamhetschef myndighet ÄO/FO/IFO
Tel 0392-140 07

Anette Hellman, arbetsmarknadskoordinator
Tel 0392-146 28

Från Vaggeryds kommun
Jenny Andersson, chef arbetsmarknadsenheten
Tel 0393-67 86 15

Michael Anderberg, områdeschef arbetsmarknadsinsatser
Tel 070-298 34 87

Från Arbetsförmedlingen
Inger Aldén, verksamhetssamordnare
Tel 010-487 56 70