Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Förbundets beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp består av chefer, utvecklare och samordnare som arbetar med rehabiliteringsfrågor i förbundets område. Där diskuteras ansökningar om projektmedel, idéer till kartläggningar och kompetensutveckling mm. Vissa frågor tas upp för beslut i förbundets styrelse.

Följande personer ingår i beredningsgruppen:

Från Vaggeryds kommun
Jenny Andersson, chef arbetsmarknadsenheten, ordförande
Tel 0393-67 86 15

Kia Dahlqvist, t.f. områdeschef arbetsmarknad
Tel 0393-67 83 84

Från Arbetsförmedlingen
Patric Strandenwik, företagsrådgivare
Tel 010-487 52 54

Från Försäkringskassan
Åsa Smedberg, lokalt samverkansansvarig Småland Nordväst
Tel 010-118 44 41

Från Jönköpings kommun

Stina Haskovec, enhetschef funktionshinderomsorgen
036-10 78 47

Timmy Johansson, verksamhetsutvecklare IFO (individ- och familjeomsorgen)
Tel 036-10 50 00

Maria Rostedt, utvecklingsledare AMA (arbetsmarknadsavdelningen)
Tel 036-10 24 75

Cristoffer Lundmark, enhetschef AMA
Tel 036-10 53 71

Från Region Jönköpings län
Ann-Britt Ekvall, processledare sjukskrivningsprocessen
Tel 010-242 41 37

Sofia Ringvall, verksamhetsutvecklare, Psykiatriska kliniken
Tel 010-242 14 60

Från Habo kommun
Lotta Knutsson, samordnare arbetsmarknad
Tel 036-442 84 09

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef Socialtjänsten
Tel 036-442 83 25

Från Mullsjö kommun
Maria Sundberg, enhetschef IFO Vuxenenheten
Tel 0392-141 22