Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Dokument

Om Du är intresserad av andra dokument och handlingar i förbundet är Du välkommen att kontakta kansliet. Offentlighetsprincipen gäller för förbundet på samma sätt som för kommuner och andra myndigheter.

Styrelsen beslutade 191119 att revidera förbundets handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Handlingsplan för jämställdhetsintegreringPDF

 

Text