Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

KrAmi

Sveriges första KrAmi-projekt startades i Malmö 1980 efter en kartläggning av alla resurser i staden som var riktade till vuxna arbetssökande, som var dömda. Idag finns KrAmi på flera ställen i landet. I Jönköping startade verksamheten 2010, tack vare stöd från förbundet till kommunens kostnader i projektet.

KrAmi Jönköping syftade, liksom andra KrAmi-verksamheterna, till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga vuxna personer som har varit i kontakt med kriminalvården eller riskerar att komma in i kriminalitet. Projektet riktade sig till boende inom samordningsförbundets område: Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd.

Tanken var att denna samverkan mellan kommunerna, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen skulle ge bättre förutsättningar att finna, få och behålla ett arbete. Arbetsmetoden kallas "konsekvenspedagogik".

Läs gärna mer om modellen, bakgrunden och KrAmi i olika delar av Sverige på http://www.krami.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetens finansiering från förbundet pågick 2010-2013. Därefter implementerades verksamheten av parterna.

Sista ansökan om projektmedel (för 2013) Pdf, 411.9 kB.

Läs om hela projektperioden i förbundets årsredovisning för 2013 Pdf, 10.1 MB. (avsnitt 5.1.1)