Södra Vätterbygdens samordningsförunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Habo - Jönköping - Mullsjö - Vaggeryd

Till Höglandets samordningsförbund

För dig som bor eller arbetar i
Aneby - Eksjö - Nässjö - Sävsjö - Tranås - Vetlanda

Finnvedens samordningsförbunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Gislaved - Gnosjö - Värnamo

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas."

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Gemensamt i länet

Varför samordningsförbund?

2014 trädde Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatserPDF i kraft. I dagligt tal kallat Finsam.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund.

Varje samordningsförbund beslutar hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. I landet finns cirka 80 förbund. Mer information om nationella frågor och andra förbund finns på hemsidan www.finsam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Konferenser och utbildningar

Följande utbildningar och konferenser berör hela länet. Lokal kompetensutveckling presenteras på respektive förbunds sida under rubriken Aktiviteter.

Supported Employment/IPS-utbildningar

17 oktober 2019 genomförs nästa fördjupningskurs inom arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.
Denna gång är temat Missbruk
Inbjudan till fördjupningsdagen om missbrukPDF

7-8 november 2019 genomförs en 2-dagarsutbildning om arbetsmetoden Supported Education, att ge stöd till personer med nedsatt förmåga att fullfölja studier.
Inbjudan till utbildning om arbetsmetoden Supported Education.PDF

Finsamutbildning

Länk till kort webbutbildning om Finsam.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Introduktionsutbildning för Finsamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårkonferens 2019

De tre förbunden anordnade en gemensam Vårkonferens 2019-04-12.

Drygt 40 personer deltog i en dag fylld med information och inspiration.

Under dagen informerades om följande ämnen:

Informationen är under uppbyggnad och uppdateras efter hand.

Medlemssamråd

Varje år genomförs ett gemensamt Medlemssamråd och samrådet 2019 skedde 22 februari i Vrigstad.

Magnus Simonsson från Nationella rådet deltog och informerade både om vad ett samordningsförbund har för uppdrag och visade ett sätt att räkna socioekonomi.

Här är länkar till de olika bildspelen som visades under dagen.

Bildspel 1 Magnus Simonsson länk till annan webbplats(grundutbildning)
Bildspel 2 Magnus Simonsson länk till annan webbplats(samhällsekonomi)
Bildspel om förbunden i länet 2018länk till annan webbplats
Minnesanteckningar från mötet 2019PDF

Minnesanteckningar från medlemssamråd 2018PDF

Minnesanteckningar 2017PDF

IT-spåret

En anpassad yrkesutbildning inom IT-området för unga tjejer och killar med Aspergers syndrom/ASD. För att kunna söka till utbildningen måste personen bo i Jönköpings län. Studierna sker på Campus I12 i Eksjö och det finns 15 platser. Antagning och avslutning sker kontinuerligt och efter individens behov. I utbildningen blandas teori och praktik.

Utbildningen syftar till att göra det möjligt för unga vuxna att få en anställning inom IT-sektorn.

IT-spåret finansieras av Höglandets samordningsförbund, Region Jönköpings län, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens samordningsförbund.

Vill du se en film om hur livet ändrats för en av studenterna?
Filmen om Andreas länk till annan webbplats

Under hösten 2014 gjordes en följeforskning kring hur studenterna upplevde utbildningen. Forskningsrapporten kan du läsa här.länk till annan webbplats

För mer information eller frågor om antagning hänvisas till IT-spårets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Eksjö eller förbundschef Britt-Marie Vidhall, 076-723 31 17

Indikatorer för finansiell samordning

Detta är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Förbunden i Jönköpings län använder Indikatorerna för att mäta vad deltagarna, politiker, chefer och medarbetare anser om olika projekt. Läs mer på hemsidan för Nationella nätverket för samordningsförbund NNS.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Metodtrohet SE/IPS

I alla tre förbund används metoderna Supported Employment (SE) och/eller Individual Placement and Support (IPS) för att hjälpa deltagare att hitta och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Gemensamt i länet genomförs mätning kring hur metodtroget arbetet sker.

Coach och chef gör mätningen gemensamt och resultatet ska användas för kvalitetsutveckling av egen verksamhet.

Nätverket för metodtrohetsmätning har bestämt att bara använda den evidensbaserade skalan som finns.

Nästa träff för nätverket sker 22 november i Jönköping och nästa mätning sker våren 2020.

Mätning programtrohet SE/IPS enligt Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksorganisationer

Finsam och Nationella rådet

Nationella rådet arbetar för att lyfta samordningsförbundens insatser genom att sprida kunskap och visa på den konkreta nytta de bidrar med i samhället. På Finsams hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.

Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS

Ändamålet för NNS är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

NNS står bl a bakom Indikatorer för finansiell samordning. De är ett sätt att strukturerat mäta hur nöjda deltagarna är med aktiviteterna som förbunden erbjuder och hur samverkan utvecklas i respektive förbunds område. På hemsidan för NNSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.


Socioekonomiska beräkningar

Det finns flera vedertagna sätt att beräkna socio-/samhällsekonomiska effekter av insatser, till exempel sådana som finansieras av samordningsförbund.

Genom åren har flera socioekonomiska utvärderingar gjorts av insatser som finansieras av förbunden i Jönköpings län. Här på sidan kan du läsa mer om dessa utvärderingar. Mer information om själva insatserna finns på respektive förbunds hemsida om insatsen.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson (seeab.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en av dem som har mest erfarenhet av samhällsekonomiska utvärderingar av kostnader för utanförskap och verksamheter som finansierats av samordningsförbund eller andra parter. I den modell han tagit fram tillsammans med olika medarbetare och finansiärer kan man ta hänsyn till kostnader för respektive myndighet/organisation för utanförskap för ett visst antal individer med olika typer av problembild, insatskostnader, produktionsvinster mm.

Bildspel av Ingvar Nilsson som visades på en utbildningsdag i Vrigstad 1703Powerpoint

Några medarbetare i Nässjö kommun har gjort en analys av kostnader och besparingar/vinster med Extratjänster jämfört med Resursjobb.
Bildspel om Extratjänster och Resursjobb i NässjöPowerpoint
Rapport om Extratjänster och Resursjobb i NässjöWord

I samband med en utvärdering av Funktionsnedsatta i arbete (FIA, f d FIA mé knuff) 2017 gjordes en förenklad samhällsekonomisk analys 2013-2016 som byggde på Ingvar Nilssons modell.
Förenklad samhällsekonomisk analys av FIAPDF

Ett annat sätt att beräkna samhällsekonomiska effekter används av företaget Payoff. De räknar på kostnader och besparingar och redovisar hur lång tid det tar för respektive myndighet/finansiär att "få tillbaka" de investeringar man gör i en verksamhet.
Payoffs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett annat sätt att beräkna effekter användes av Försäkringskassan i den effektutvärdering som gjorts av tre olika metoder för arbetsrehabilitering: Supported Employment, Case Management och Förstärkta samarbetet FK-AF.

Det sättet att beräkna effekter användes av docent Fredrik Hansen vid Jönköping University när han gjorde en samhällsekonomisk utvärdering av verksamheten Enter i Jönköping, finansierad av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
Bildspel om utvärderingen av Enter (visat 190412)Powerpoint
Utvärderingsrapport om Enter 2012-2017PDF

Ytterligare tt sätt att redovisa resultat och effekter är med hjälp av några enkla schabloner och nyckeltal. Sådana nyckeltal används bl a i Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Magnus Simonsson presenterade detta sätt att redovisa vid förbundens gemensamma vårkonferens 190412.
Magnus Simonssons bildspel om samhällsekonomi och nyckeltalPowerpoint

Vid förbunden i länets gemensamma vårkonferens 190412 visades ett par av ovanstående bildspel och en jämförelse mellan de tre olika modellernas för- och nackdelar.
Jämförelse mellan modellerExcel

High Five - händer tillsammans för att symbolisera samverkan

Nu kör vi! Tillsammans för ett inkluderande samhälle.

Nyheter

 • 2019-10-08
  Frukostmöte om Försäkringskassan
  19 november är du välkommen till frukostmöte om Försäkringskassans arbete. Det kommer att handla om ...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 • 2019-10-08
  Frukostmöte om samverkan
  29 november är du välkommen till frukostmöte med tema Samverkan, i Gnosjö.
  Finnvedens samordningsförbund
 • 2019-09-19
  SEd: Stöd att klara studier
  7-8 november inbjuds till en utbildning i hur vi bättre kan stödja personer att fullfölja studier.
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 • 2019-09-09
  Hälsa genom livet
  Nu öppnar anmälningsmöjligheter till Psykiatriveckan 2019.
  Höglandets samordningsförbund
 • 2019-08-29
  Fördjupningsdag om SE missbruk
  17 oktober 2019 är det dags för en fördjupningsdag om att arbeta enligt metoden Supported Employment...
  Finnvedens samordningsförbund
 • 2019-08-27
  Delrapport projekt Efterstöd
  Första året av projekt Efterstöd har nu gått. Syftet är att stödja personer som fått samordnat stöd ...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden