Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Grön rehabilitering

Region Jönköpings län bedriver sedan början av 2013 naturunderstödd rehabilitering i Klevarp, i samarbete med Tenhults Naturbruksgymnasium. Du kan komma dit genom remiss från Din vårdgivare.

Både forskare och praktiker är överens om att det är läkande för människor att vistas i en grön miljö under bra betingelser. Grön rehabilitering i Klevarp är ett försök att utveckla en verksamhet med stöd av både "vit" personal (vården) och "grön" personal (natur och djur). Detta är bl a en bra miljö för personer med utmattning, smärtproblem och psykisk ohälsa.

Förbundet gav finansiellt stöd till verksamheten under tiden 2013-2016.

Ansökan om medel Pdf, 989.1 kB.

2014 gjorde Hälsohögskolan i Jönköping en utvärdering av verksamheten.

Utvärdering 2014 Pdf, 561.3 kB.

I augusti 2015 startade verksamheten om i nya lokaler i Klevarp, med delvis ny personal och en ny projektledare.

Teamet består nu av projektledare/trädgårdsmästare James Chadwick, arbetsterapeuten Anna Ladefoged och psykolog Camilla Alveglim.

Aktuell information om verksamheten 2018:

Naturunderstödd rehabilitering (NUR)
Målgrupp
NUR vänder sig till personer som är sjukskrivna eller som är i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

Innehåll
Behandlingen på NUR sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.I gruppsamtalen inriktar vi oss bland annat på att öka kunskapen och mekanism vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och individens förmåga att hantera sin livssituation.


Grönt Nätverk

Sedan några år möts ett nätverk med personer som är engagerade för att vi ska bli bättre på att ta vara på de positiva verkningar som djur och natur har på vår hälsa.

Se mer information om nätverket i menyn till höger.