Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt SAMS - SAMverkan i Södra Vätterbygden

Projekt SAMS är nu avslutat.

Men redan i höstas tog styrelsen beslut om att det fanns ett behov av en verksamhetsutvecklare i förbundet. I och med det implementerades projektet i verksamheten från 210101.

Här kan ni läsa slutrapporten om projket SAMS - SAMverkan i Södra Vätterbygden:

Slutrapport Pdf, 302.1 kB.

Bilaga 1 Ansökan om projektmedel Word, 10.4 kB.

Bilaga 2 Ekonomi Excel, 40.5 kB.


Kartläggning samverkan Pdf, 1000 kB.


Huvuduppdraget har varit att förstärka samverkan mellan förbundets sju parter (FK, AF, RJL och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd) kring individer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnad rehabilitering för att närma sig arbete/studier eller få rätt försörjning.

Ett viktigt fokus har varit att fler boende i Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska få del av stöd som finanisieras av förbundet.Kontaktuppgifter 

Mia Alfredsson
Telnr: 072-741 42 58

mia@samordningsv.org