Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

FIA - Funktionsnedsatta i arbete

Förbundet finansierar verksamheten FIA (tidigare FIA mé knuff) som drivs av Funktionsrätt Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan.

FIA står för Funktionsnedsatta i Arbete. Alla deltagare har ett behov av hjälp att hitta en lämplig arbetsgivare/arbetsplats. Deltagarna kan ha fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. FIA arbetar till stora delar enligt Supported Employment-metoden. Deltagarna matchas noga mot arbetsgivare innan de kommer ut på praktik. Under praktik/prövning och första perioden efter anställning gör handledarna på FIA uppföljningar efter behov.

Deltagarna kommer till FIA via sina handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller kommun. Vi har kontakt med dem under hela tiden (max ca ett år) som personen är med i FIA. Vi har även ett samarbete med NOVA och Enter, där vi hjälper deltagare som är redo att komma ut i arbete.

Under några år finansierades FIA av Allmänna arvsfonden. Sedan gick Regionförbundet och Länsstyrelsen in med pengar under ett halvt år. Sedan 130801 finansierar Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamheten.

Folder om FIA Pdf, 282.1 kB.


Ansökningsblankett för att komma till FIA Pdf, 151.1 kB.

Blanketten skickas till:
Funktionsrätt, FIA
Barnarpsgatan 19
553 16 Jönköping


Ansökan om medel 2022-2024 Pdf, 371.6 kB.

Uppdragsavtal med budget 2024 Pdf, 538.8 kB.

En förenklad samhällsekonomisk analys av FIA gjordes 2016.
Där framkom att projektet lett till en samhällsekonomisk vinst med omkring 3 milj kronor sedan förbundet började finansiera verksamheten.

Samhällsekonomiska analysen 2016 Pdf, 2.1 MB.

Extern utvärdering

Under 2016 gjorde Inger Jansson på Hälsohögskolan i Jönköping en utvärdering av verksamheten.

Utvärderingen 2016 Pdf, 283.8 kB.

Bildspel om utvärderingen Pdf, 690.1 kB.

Under 2024 görs en ny utvärdering, för att se om den planering som FIA hjälpte sina deltagare med till arbete och studier under 2017-2020 var hållbar. Resultatet presenteras i juni 2024.