Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Rätt stöd - rätt försörjning

Personer som saknar rätt till sjukpenning vid sjukdom behöver ofta försörjningsstöd. Det finns då risk att de inte får rätt stöd från vården och Försäkringskassan. En metod för bättre samarbete för denna grupp har utvecklats med Region Jönköpings län, kommunernas enheter för försörjningsstöd i länet och Försäkringskassan. Senaste uppdateringen av nedanstående dokument skedde i november 2019.

Blankett för att ge information från socialtjänst till ansvarig läkare. Pdf, 563.7 kB.

Processbeskrivning/flödesschema för hur vi vill samarbeta. Word, 244.3 kB.

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats.

Du kan även gå till Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se där du söker efter blankett 7434. Där går det att fylla i den direkt.