Finnvedens samordningsförbunds logga

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel. Man ansvarar även för vilken kompetensutveckling som anordnas genom förbundet.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gislaveds kommun
Susanna Olsen, verksamhetschef IFO och funktionshinder, ordförande
telefon 0371-810 65
e-post susanna.olsen@gislaved.se

Åsa Ekberg Svensson, utvecklingsledare Avdelningen för arbete & utbildn
telefon 0371-819 74
e-post asa.ekberg.svensson@gislaved.se

Adis Suskic, enhetschef AME, ersättare för Åsa
telefon 0371-48 51 17
e-post adis.suskic@gislaved.se

Gnosjö kommun
Jakob Björnell, chef AME
telefon 0370-33 13 23
e-post jakob.bjornell@gnosjo.se

Maria Svensson, chef IFO, ersättare
telefon 0370-33 13 96
e-post maria.svensson1@gnosjo.se

Värnamo kommun
Hanna Lindahl, utvecklingsledare Medborgarförvaltningen
telefon 0370-37 71 27
e-post hannah.lindahl@varnamo.se

Inga Gligic, bitr förvaltningschef Medborgarförvaltningen, ersättare
telefon 0370-37 70 72
e-post inga.gligic@varnamo.se

Region Jönköpings län
Sandra Ekeberg Gosse, processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
telefon 0393-405 77
e-post sandra.ekeberg.gosse@rjl.se

Marita Holm Löv, bitr verksamhetschef, psyk kliniken Värnamo sjukhus
telefon 010-244 97 67
e-post marita.holm.lov@rjl.se 

Arbetsförmedlingen
Charlotte Engström Andersson, företagsrådgivare
telefon: 010-486 25 65
e-post charlotte.engstrom-andersson@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig
telefon 010-118 26 36
e-post gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

Faton Lajqi, enhetschef, ersättare
telefon 010-118 26 17
e-post faton.lajqi@forsakringskassan.se

Samordningsförbundet
Peter Hedfors, förbundschef
telefon 072-741 58 00
e-post finsam@gnosjo.se

Liselott (Lisa) Edvinsson, verksamhetsutvecklare
telefon 0371-827 31
e-post liselott.edvinsson@gislaved.se