Finnvedens samordningsförbunds logga

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gislaveds kommun
Susanna Olsen, verksamhetschef IFO och funktionshinder, ordförande
telefon 0371-810 65
e-post susanna.olsen@gislaved.se

Amra Salihovic, avdelningschef Avdelningen för arbete & utbildning
telefon 0371-811 54
e-post amra.salihovic@gislaved.se

Gnosjö kommun
Jakob Björnell, chef AME
telefon 0370-33 13 23
e-post jakob.bjornell@gnosjo.se

Maria Svensson, chef IFO, ersättare
telefon 0370-33 13 96
e-post maria.svensson1@gnosjo.se

Värnamo kommun
Lotta Knutsson, sektionschef Medborgarförvaltningen
telefon 0370-37 80 57
e-post charlotte.knutsson@varnamo.se

Fredrik Wallström, bitr förvaltningschef Medborgarförvaltningen, ers
telefon 0370-37 70 72
e-post fredrik.wallstrom@varnamo.se

Region Jönköpings län
Sandra Ekeberg Gosse, processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
Tel 0393-40577
e-post sandra.ekeberg.gosse@rjl.se

Ann Lund, verksamhetschef, psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus
Tel 072-525 84 05
e-post ann.a.lund@rjl.se 

Arbetsförmedlingen
Charlotte Engström Andersson, företagsrådgivare
telefon: 010-486 25 65
e-post charlotte.engstrom-andersson@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig
telefon 010-118 26 36
e-post gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

Faton Lajqi, enhetschef
telefon 010-118 26 17
e-post faton.lajqi@forsakringskassan.se