Finnvedens samordningsförbunds logga

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gislaveds kommun
Susanna Olsen, verksamhetschef IFO och funktionshinder, ordförande
telefon 0371-810 65
e-post susanna.olsen@gislaved.se

Valeria Pakai, ersättare för Susanna Olsen
telefon 0371-814 28
e-post valeria.pakai@gislaved.se

Åsa Ekberg Svensson, utvecklingsledare, Avdelningen för arbete & utbildning
telefon 0371-819 74
e-post asa.ekberg.svensson@gislaved.se


Gnosjö kommun
Jakob Björnell, chef AME
telefon 0370-33 13 23
e-post jakob.bjornell@gnosjo.se

Maria Svensson, chef IFO, ersättare
telefon 0370-33 13 96
e-post maria.svensson1@gnosjo.se

Värnamo kommun
Hanna Lindahl,
telefon 0370-37 71 27
e-post hannah.lindahl@varnamo.se

Inga Gligic, t f bitr förvaltningschef Medborgarförvaltningen, ers
telefon 0370-37 75 40
e-post inga.gligic@varnamo.se

Region Jönköpings län
Sandra Ekeberg Gosse, processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
telefon 0393-40577
e-post sandra.ekeberg.gosse@rjl.se

Marita Holm Löv, bitr verksamhetschef, psyk kliniken Värnamo sjukhus
telefon 010-244 97 67
e-post marita.holm.lov@rjl.se 

Arbetsförmedlingen
Charlotte Engström Andersson, företagsrådgivare
telefon: 010-486 25 65
e-post charlotte.engstrom-andersson@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig
telefon 010-118 26 36
e-post gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

Faton Lajqi, enhetschef, ersättare
telefon 010-118 26 17
e-post faton.lajqi@forsakringskassan.se