Finnvedens samordningsförbunds logga

Rätt stöd - rätt försörjning.

 

Personer som saknar rätt till sjukpenning vid sjukdom behöver ofta försörjningsstöd. Eftersom det då inte finns ett arbete att utgå från finns risk att de inte får rätt stöd från vården och Försäkringskassan.

En metod för bättre samarbete för denna grupp har utvecklats med Region Jönköpings län, kommunernas enheter för försörjningsstöd i länet och Försäkringskassan.

Blankett för att ge information från socialtjänst till ansvarig läkare. Pdf, 575.7 kB.

Uppdaterad arbetsmodell 2023. Word, 295.1 kB.

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats.

Du kan även gå till Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se där du söker efter blankett 7434. Där går det att fylla i den direkt.