Finnvedens samordningsförbunds logga

Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som bl a har ansvar för utveckling och ekonomi. Den består av en ledamot och en ersättare från respektive medlem.

Styrelsen träffas följande dagar under 2024:

  • Torsdag 8 februari i Gnosjö
  • Torsdag 14 mars (digitalt)
  • Onsdag 15 maj Vårkonferens i länet
  • Torsdag 16 maj Nationella konferens
  • Torsdag 13 juni
  • Onsdag 4 september
  • Fredag 20 september arbetsdag
  • Torsdag 26 september
  • Torsdag 28 november

Vid mötet i november antas varje år en ny Verksamhetsplan med budget. Detta möte är offentligt, i enlighet med lagstiftningen för samordningsförbund. Se mer information under rubriken Nyheter och Digitala anslagstavlan.

Ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef förbereder styrelsens möten. AU möts ca 1 vecka innan respektive styrelsemöte.

Här följer en lista med de valda från 2023.

Gnosjö kommun
Stefan Lundell, ledamot, ordförande

Senada Sacic, ersättare


Region Jönköpings län
Senada Sacic, ledamot, vice ordförande

Fredrik Sveningson, ersättare

Gislaved kommun
Anton Sjödell, ledamot

Ylva Samuelsson, ersättare

Värnamo kommun
Arnold Carlzon, ledamot

Per Bursell, ersättare

Försäkringskassan
Klas Rydell, ledamot

Carina Åberg, ersättare

Arbetsförmedlingen
Andreas Appelberg, ledamot

Anna Svensson, ersättare

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument. Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.