Finnvedens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan i GGVV-området

Senaste nytt (240209)

1. Idag presenterade Tove Samzelius resultatet av den intervjuserie hon gjort med representanter i Arenasamverkan i GGVV för ett år sedan. Rapporter och artiklar från den forskning som pågår kommer att publiceras längre ned på denna sida allt eftersom de blir offentliga.

Bildspelet från dagens samling Powerpoint, 138.3 kB.

2. Du som vill logga in på dolda sidan med kontaktuppgifter mm: hör av dig till någon kollega som deltog i dagens samling eller Viktoria Önneby för att få det nya lösenordet.

I Arenasamverkan ingår representanter från kommunal verksamhet och rehabkoordinatorer från vården. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har kontaktpersoner knutna till Arenasamverkan. Tillsammans arbetar de för att ge individen ett samlat stöd för att exempelvis öka möjligheterna att arbeta eller studera, få förbättrad hälsa, nå ökad delaktighet i samhället samt rätt försörjning.

Efter skriftligt samtycke från individen, lyfter den person som remitterat individens behov/frågeställning i Arenagruppen ärendet. I Arenagruppen förs en dialog kring vilken eller vilka parter som bör delta i individens planering den närmaste tiden utifrån frågeställning. Efter mötet återkopplar den som remitterat tillbaka till individen vad som framkommit av mötet.

Arenagrupperna i respektive kommun träffas flera gånger per termin. Alla som sitter med i Arenagruppen har tystnadsplikt. Arenagrupper finns i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Aktuella dokument:

Samtyckesblanketter:

Värnamo Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vaggeryd Pdf, 933.7 kB.

Gislaved Pdf, 85.7 kB.

Gnosjö Pdf, 85.7 kB.

Underlag för Arenasamverkan Word, 160.6 kB.


Informationsmaterial:

Folder Arena Pdf, 172.5 kB.

Aktuell överenskommelse:

Överenskommelse 2020 Pdf, 453 kB.

Rutiner för Arenasamverkan:

Arenasamverkan Pdf, 126.5 kB.


Lista med kontaktpersoner:

Du som är kontaktperson i Arenasamverkan hittar aktuell kontaktinformation om du

loggar in dig, se inloggningsrutan till höger. Där hittar du också information och länkar för inrapportering i Esmaker.

Rätt stöd - rätt försörjning

För mer information, se "Aktiviteter" till höger i menyn.