Finnvedens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan i GGVV-området

Vid en samling i Arken, Värnamo, 191001 presenterade Sara Arlesten, en del av resultatet av sin forskning om Arenasamverkan. Se mer information på egen sida under Arenasamverkan i menyn till höger. Du kan även gå dit med denna länk: mer information om forskning.

Arenasamverkan innebär att handläggare/motsvarande från kommun, AF, FK och vården möts regelbundet till samråd. Syftena kan vara flera: att lära mer om varandras organisationer och arbetssätt och att hjälpa personer som behöver hjälp från fler än en organisation att få så bra stöd som möjligt och minska risken för "rundgång".

En överenskommelse finns om Arenasamverkan i GGVV-området 2018-2020.

ÖverenskommelsePDF

Läs gärna senaste minnesanteckningarna från styrgruppens möten

Minnesanteckningar möte 190301 (ihop med beredningsgruppen)PDF


Du som är kontaktperson kan logga in till höger, under menyn med Aktiviteter.


Folder till att lämna till deltagare

Folder till deltagarePDF

Bildspel att användas på Arbetsplatsträffar för att sprida information om Arenasamverkan eller för att introducera ny kollega i arbetet.

Bildspel ArenasamverkanPDF

Samtycke för varje Arenagrupp

Samtycke GnosjöPDF
Samtycke GislavedPDF
Samtycke VaggerydPDF
Samtycke VärnamoPDF