Finnvedens samordningsförbunds logga

Revisorer

Verksamhet i samordningsförbund ska granskas av revisorer. Följande personer ansvarar för revideringen av verksamhet och ekonomi i Finnvedens samordningsförbund. Revisorernas rapport gällande verksamhet och ekonomi 2018 finns under rubriken Dokument här på hemsidan.

Utsedd av staten, genom Försäkringskassan
Jerker Stenqvist, KPMG
Tel 036 34 68 14

Peder Johansson, KPMG, ersättare

Vald av Region Jönköpings län 2019-2022

Östen Johnsson
Tel 070-535 03 47

Göte Wahlström, ersättare
Tel 070-632 49 20

Vald av Värnamo kommun 2019-2022

Anders Berglund
Tel 072-454 11 14

Anlitad som sakkunnigt biträde åt valda revisorerna

Jerker Stenqvist, KPMG
Tel 036 34 68 14