Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll / Nästa styrelsemöte

Här publiceras styrelseprotokoll efter justering, tills tiden att överklaga gått ut.

Protokoll från styrelsemötet 2022-11-22 Pdf, 287.6 kB.

Protokollet anslås 2022-11-29
Sista dag att överklaga beslutet: 2022-12-20

Vid styrelsemötet togs bl a beslut om följande dokument:

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 476.2 kB.
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Pdf, 85.7 kB.
Handlingsplan angående samverkan med sociala företag Pdf, 239.5 kB.

Sammanträdesplan styrelsen

Se rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-fakturering Pdf, 114.7 kB.

Postadress till förbundets kansli

Samordningsförbundet
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 JÖNKÖPING

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga