Finnvedens samordningsförbunds logga

Navigatorcentrum i Anderstorp

Navigatorcentrum i Anderstorp är en satsning som görs för att minska ungdomsarbetslösheten i Gislaveds kommun. Samordningsförbundet finansierar tjänsten som samordnare för den nya organisationen, för att medverka till att samverkan ska bli så effektiv som möjligt.

SE FILMEN om Navigatorcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.! Den är 9 minuter kort.

Navigatorcentrum byggdes upp i Anderstorp under 2013, för unga i åldern 16-24 år som står utan sysselsättning. Även unga upp till 29 år, med aktivitetsersättning, kan få stöd genom verksamheten.
 
Verksamheten är i första hand ett samarbete mellan Gislaveds kommun (arbetsmarknadsorganisationen och gymnasieskolan) och Arbetsförmedlingen men ett nära samarbete sker vid behov även med vården och Försäkringskassan.
 
Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för jämlika ekonomiska och sociala levnadsvillkor för unga samt säkerställa att ingen hamnar i rundgång mellan olika system och myndigheter.
 
Förbundet har beviljat medel till samordningen av den nya verksamheten och utvärdering.

Anette Moberg på Contextio Ethnographic gjorde en utvärdering av verksamheten 2015.
Utvärdering av Navigatorcentrum Pdf, 770 kB.

 

En slutrapport finns från hela tiden som Navigatorcentrum fick förbundets stöd genom finansiering av en pedagog i verksamheten 2015-2017. Här är några citat från slutrapporten:

Finnvedens samordningsförbund har under en period på två år finansierat en pedagogtjänst på Navigatorcentrum, vilket är ungdomsverksamheten på Arbetsmarknadsorganisationen i Gislaveds kommun. Pedagogen har i den dagliga gruppaktiviteten på Kompassen hjälpt ungdomar mellan 16-29 år att komma in i rutiner och få struktur i sin vardag samt social träning för att sedan kunna ta nästa steg mot sysselsättning i form av praktik, arbete eller studier.

Ungdomar som tidigt haft svårigheter under sin skolgång och aldrig inlett en gymnasieutbildning är också den grupp som har varit mest svårmotiverade till studier. Ungdomar som har påbörjat men inte fullföljt en gymnasieutbildning har däremot varit mer positivt inställda till att återuppta studierna igen. Dessa ungdomar har bara behövt ett tillfälligt studieavbrott för att testa på något annat och tid att ägna sig åt lite eftertanke över sina framtidsplaner.

Resultaten visar att ett stort antal ungdomar lyckades komma vidare i sysselsättning trots dåliga förutsättningar både vad gäller utbildningsbakgrund och försörjningsform. Ett stort antal gick vidare till antingen subventionerat eller icke-subventionerat arbete. Trots att pedagogen uppmuntrat alla ungdomar genom samtal och gruppaktiviteter med arbetsmaterial kring utbildningsmöjligheter och att lyfta fram hur viktigt det är med en fullgjord gymnasieexamen på dagens arbetsmarknad, så har endast ett fåtal återupptagit sina studier. Flertalet av ungdomar som har fått stöd i återgång till studier genom Studierummet har kommit på remiss med Utbildningskontrakt från Arbetsförmedlingen.

När kommunen övertog finansieringen av pedagogtjänsten i september 2017 så ändrades samtidigt titel och innehåll. Ungdomscoachen kommer nu att fokusera mer på individuell coachning, vägledning och stöd. Tanken med denna förändring är att effektivisera in- och utflödet av deltagare och därmed undvika en inlåsningseffekt på Kompassen.

Slutrapport om pedagog på Navigatorcentrum Pdf, 688.2 kB.