Finnvedens samordningsförbunds logga

Dilemma med utredningsresurser

Protokollet från styrelsemötet 220602 är nu justerat och anslaget på digitala anslagstavlan.

På mötet togs bl a beslut om att arbeta vidare med frågan om mål och delmål för förbundet.

En diskussion fördes också om dilemmat att flera vårdcentraler saknar resurser att klara viktiga utredningar av misstänkt nedsatt intellektuell förmåga. Därmed stoppas processer upp för att de berörda ska få tillgång till rätt stöd, personligt och ekonomiskt. Dilemmat har uppmärksammats i flera avvikelseanmälningar som kommit till förbundet genom systemet Lex Heller (se menyn ovan).

Publicerad: