Höglandets samordningsförbunds logga

Ansökan nya projekt eller verksamheter

Här finns information om hur förbundets fördelning av projektmedel fungerar och vad du ska tänka på om du har en idé om vad förbundet bör ge stöd till.

Samordningsförbundet ska finansiera verksamhet som inte redan bedrivs inom berörda medlemsorganisationers ordinarie uppdrag och som riktar sig till målgrupp som är aktuell hos minst två av organisationerna.

Projektmedel från samordningsförbundet kan sökas för att helt eller delvis finansiera

  • tid för kartläggning, analys och konkret utveckling av idéer till ny verksamhet
  • pröva nya tjänster, arbetssätt, metoder och organisationsformer
  • utveckla redan befintlig verksamhet med tjänster som innebär att det blir en ökad
    kostnad för samverkan.

Processbeskrivning ny projektansökan Höglandets samordningsförbund Pdf, 183.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Budgetunderlag, bilaga till projektansökan Excel, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.