Höglandets samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla -
Höglandets samordningsförbund

Här finns samordningsförbundets justerade protokoll och kungörelser.

Beslut i ett justerat protokoll kan överklagas 21 dagar från den dag då protokollet anslås (publiceras på förbundets digitala anslagstavla). Efter 21 dagar kan beslutet genomföras.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll styrelse

Styrelseprotokoll från 16 maj 2024 Pdf, 918.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagsbevis 240516 Pdf, 188.3 kB, öppnas i nytt fönster., sista dag att överklaga 2024-06-26

Tranås kommun är säte för förbundet och protokollen finns även tillgängliga i Höglandets samordningsförbunds arkiv i stadshuset Tranås kommun. Protokoll från och med oktober 2021 är digitalt signerade.

Alla protokoll med bilagor Öppnas i nytt fönster.


Sammanträdesplan styrelse 2024

Datum

Tid

Plats

25 januari

13.30 - 16.00

Eksjö/digitalt

21 mars

13.30-16.00

Eksjö

16 maj

13.30-16.00

Eksjö/digitalt

29 augusti (strategidag)

08.30-15.00

Nässjö

29 augusti

15.15-17.00

Nässjö

5 september

08.00-09.00

Eksjö/digitalt

17 oktober

13.30-16.00

Eksjö/digitalt

27 november

13.30-16.00

Eksjö


27 november är ett offentligt sammanträde med beslut om budget. Välkommen att delta!

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem (invånare) i en kommun eller i en region som ingår i förbundet enligt 28 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas vid överklagande av ett samordningsförbunds beslut. Överklagandet ska göras skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

Beslut där allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är invånare i en kommun eller i en region som är förbundsmedlem.

Förbundsmedlemmarna kan inte överklaga samordningsförbundets beslut. De kan i stället använda sig av den ordning för att lösa tvister mellan medlemmar och förbund som ska anges i förbundsordningen enligt 9 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Dataskyddsombud

Erik Selander på Höglandets IT är dataskyddsombud. Du når honom på följande sätt:

Telefon: 0381-67 95 08

E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se

Personuppgiftshantering

Läs mer om hur förbundet hanterar personuppgifter. Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta förbundets kansli om du har frågor om hanteringen.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Dokument med information om fakturering Pdf, 169.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Aneby kommuns logga
Eksjö kommuns logotyp i färg
Nässjö kommuns logga
Tranås kommuns logga
Vetlanda kommuns logga
Sävsjö kommuns logga