Höglandets samordningsförbunds logga

Översyn av samordningsförbunden

Under hösten 2019 och våren 2020 gjordes en översyn kring arbetet i de tre samordningsförbunden i länet.

RapportPDF