Höglandets samordningsförbunds logga

Styrelse

Styrelsen är förbundets beslutande enhet och ledamöterna väljs av ägarna. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Styrelsemöten hålls som regel sex gånger per år. Platsen för styrelsemötena alternerar mellan kommunerna.

Arbetsförmedlingen
Maria Engberg, 010-4862623
ersättare Effat Mirsafdari, 072-724 56 84

Försäkringskassan
Klas Rydell, 010-118 44 65
ersättare Carina Åberg, 010-111 26 71

Region Jönköpings län
Carina Linderfalk, 070-777 57 60
ersättare Birgit Andersson,  070-607 51 67

Aneby kommun
Anna Ekström, 073-030 85 80
ersättare Birgitta Svensson, 070-747 49 62

Eksjö kommun
Sebastian Hörlin,0381-360 14, ordförande
ersättare Birgitta Liljerås Larm, 070-540 43 40

Nässjö kommun
Anders Karlsson, 0380-51 80 76
ersättare Margareta Andersson, 070-345 21 47

Sävsjö kommun
Kerstin Hvirf, 070-927 99 67, vice ordförande
ersättare Anette Gustafsson, 076-282 82 40

Tranås kommun
Mikael Stenquist, 0140-686 47
ersättare Mats Holmstedt, 0140-681 11

Vetlanda kommun
Carina Bardh, 073-867 09 88
ersättare Lennart Lööw, 070-398 81 01