Södra Vätterbygdens samordningsförunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Habo - Jönköping - Mullsjö - Vaggeryd

Till Höglandets samordningsförbund

För dig som bor eller arbetar i
Aneby - Eksjö - Nässjö - Sävsjö - Tranås - Vetlanda

Finnvedens samordningsförbunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Gislaved - Gnosjö - Värnamo

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas."

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

2014 trädde Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatsePDFr i kraft. I dagligt tal kallat Finsam.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund.

Varje samordningsförbund beslutar hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund.

Gemensamma aktiviteter

Konferenser och utbildningar

Vårkonferens 2019

De tre förbunden anordnade en gemensam Vårkonferens 2019-04-12.

Drygt 40 personer deltog i en dag fylld med information och inspiration.

Under dagen informerades om följande ämnen:

Informationen är under uppbyggnad och uppdateras efter hand.

Medlemssamråd 2019

Varje år genomförs ett gemensamt Medlemssamråd och samrådet 2019 skedde 22 februari i Vrigstad.

Magnus Simonsson från Nationella rådet deltog och informerade både om vad ett samordningsförbund har för uppdrag och visade ett sätt att räkna socioekonomi.

Här är länkar till de olika bildspelen som visades under dagen.

Bildspel 1 Magnus Simonsson länk till annan webbplats(grundutbildning)
Bildspel 2 Magnus Simonsson länk till annan webbplats(samhällsekonomi)
Bildspel om förbunden i länet 2018länk till annan webbplats
Minnesanteckningar från mötetPDF

IT-spåret

En anpassad yrkesutbildning inom IT-området för unga tjejer och killar med Aspergers syndrom/ASD. För att kunna söka till utbildningen måste personen bo i Jönköpings län. Studierna sker på Campus I12 i Eksjö och det finns 15 platser. Antagning och avslutning sker kontinuerligt och efter individens behov. I utbildningen blandas teori och praktik.

Utbildningen syftar till att göra det möjligt för unga vuxna att få en anställning inom IT-sektorn.

IT-spåret finansieras av Höglandets samordningsförbund, Region Jönköpings län, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens samordningsförbund.

Vill du se en film om hur livet ändrats för en av studenterna?
Filmen om Andreas länk till annan webbplats

Under hösten 2014 gjordes en följeforskning kring hur studenterna upplevde utbildningen. Forskningsrapporten kan du läsa här.länk till annan webbplats

För mer information eller frågor om antagning hänvisas till IT-spårets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Eksjö eller förbundschef Britt-Marie Vidhall, 076-723 31 17

Lex Heller

Under våren 2019 arbetar de tre förbunden i länet med att införa ett avvikelsesystem som är utvecklat av ett samordningsförbund i Göteborg. Här ges möjlighet att registrera tillfällen när samverkan av olika skäl inte fungerar. Arbetet sker lite olika i varje förbund, men sammanställs av förbundscheferna.

Bildspel om Lex Heller (i Göteborg)Powerpoint

Här publiceras inom kort mer information om vilka som kan göra anmälningar i Jönköpings län och hur vi hanterar dessa anmälningar.

Indikatorer för finansiell samordning

Detta är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Förbunden i Jönköpings län använder Indikatorerna för att mäta vad deltagarna, politiker, chefer och medarbetare anser om olika projekt. Läs mer på hemsidan för Nationella nätverket för samordningsförbund NNS.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Metodtrohetsmätning

I alla tre förbund används metoderna Supported Employment (SE) och/eller Individual Placement and Support (IPS) för att hjälpa deltagare att hitta och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Gemensamt i länet genomförs en mätning kring hur metodtroget arbetet sker.

Nedan finns länkarna till skalorna:

Mätning programtrohet SE/IPS i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mätning programtrohet SE/IPS enligt Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla som är berörda eller intresserade är varmt välkomna till resultatseminariet den 21 maj på Science Park (kostnadsfritt).
Anmälan görs här nedan senast den 10 maj:

Anmälningslänk till resultatseminarium 21 maj 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksorganisationer

Finsam och Nationella rådet

Nationella rådet arbetar för att lyfta samordningsförbundens insatser genom att sprida kunskap och visa på den konkreta nytta de bidrar med i samhället. På Finsams hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.

Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS

Ändamålet för NNS är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

NNS står bl a bakom Indikatorer för finansiell samordning. De är ett sätt att strukturerat mäta hur nöjda deltagarna är med aktiviteterna som förbunden erbjuder och hur samverkan utvecklas i respektive förbunds område. På hemsidan för NNSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information.


Socioekonomiska beräkningar

Det finns flera vedertagna sätt att beräkna socio-/samhällsekonomiska effekter av insatser, till exempel sådana som finansieras av samordningsförbund.

Genom åren har flera socioekonomiska utvärderingar gjorts av insatser som finansieras av förbunden i Jönköpings län. Här på sidan kan du läsa mer om dessa utvärderingar. Mer information om själva insatserna finns på respektive förbunds hemsida om insatsen.

High Five - händer tillsammans för att symbolisera samverkan

Nu kör vi! Tillsammans för ett inkluderande samhälle.

Nyheter

 • 2019-04-17
  Vårkonferens 2019
  De tre förbunden anordnade en gemensam Vårkonferens 2019-04-12.
  Höglandets samordningsförbund
 • 2019-04-11
  Äntligen är vi här!
  "Nygammal" hemsida ser dagens ljus
  Höglandets samordningsförbund
 • 2019-02-13
  Ny styrelsen för förbundet
  190204 höll en delvis ny styrelse för förbundet sitt första möte. Protokollet är nu justerat och fin...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 • 2019-02-11
  Inga-Maj Eleholt ny ordförande
  Den 7 februari höll den nya styrelsen sitt första möte. Flera nya ledamöter och ersättare ingår i st...
  Finnvedens samordningsförbund