Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga
 • language
  Translate
Rådhuset på våren

Samordningsförbund ger stöd till gemensamma insatser och annan samverkan mellan huvudmännen. Förbundens arbete syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder som har behov av stöd från flera av medlemmarna att få eller förbättra förmågan att arbeta. Förbundet driver ingen egen verksamhet utan bedriver en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Lagstiftningen förkortas ibland Finsam.

 

 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden består av sju huvudmän:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Habo kommun
 • Jönköpings kommun
 • Mullsjö kommun
 • Vaggeryds kommun
 • Region Jönköpings län

Förbundet leds av en styrelse och förbundschef.

Här på hemsidan berättar vi mer om förbundet och om de verksamheter och aktiviteter som genomförs med stöd av förbundet. Välkommen att kontakta oss.

 

Nyheter

 • 2019-04-25
  Från man till människa

  Sara Lund / Claes Schmidt väcker tankar om jämställdhet och jämlikhet i sin föreställning "Från man ...
 • 2019-03-13
  Ny hemsida i april
  Denna hemsida för förbunden i Jönköpings län är under omarbetning.
 • 2019-02-13
  Ny styrelsen för förbundet
  190204 höll en delvis ny styrelse för förbundet sitt första möte. Protokollet är nu justerat och fin...

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga