Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Ny basverksamhet startar i höst

Styrelseprotokollet 210614 är justerat. På mötet tog styrelsen bl a beslut att avsätta medel så att en pilot med ny långsiktig, gemensam basverksamhet kan starta.

Beredningsgruppen har jobbat fram ett förslag till hur en gemensam, långsiktig verksamhet ska kunna se ut för personer i vårt område som står långt från arbetsmarknaden. En pilot kan nu förberedas. Redan i höst anställs en projektledare och två coacher som ska börja arbeta i Jönköping och Vaggeryd.

På styrelsemötet redovisades också den förstudie som gjorts kring personer med samsjuklighet. Många goda tankar finns om vad som kan och bör göras. Samtidigt finns fler parter som behöver vara involverade. Detta arbete fortsätter under hösten och går att följa under rubriken Aktiviteter ovan, i fliken Samsjuklighet.

Protokollet finns som vanligt under rubriken Dokument och på Digitala anslagstavlan.

Publicerad: