Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Protokoll och Delårsrapport 2019

Nu är protokollet från styrelsemöte 190826 justerat och delårsrapport 2019 fastställd.

Protokollet och delårsrapport finns på digitala anslagstavlan och under fliken Dokument.

Publicerad: 2019-09-03