Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Protokoll och Delårsrapport 2019

Nu är protokollet från styrelsemöte 190826 justerat och delårsrapport 2019 fastställd.

Protokollet och delårsrapport finns på digitala anslagstavlan och under fliken Dokument.

Publicerad: 2019-09-03