Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Kartläggning av samverkan klar

Hur jobbar vi med samverkan i Södra Vätterbygden? Det var den första frågan som processutvecklare Mia Alfredsson fick i uppdrag att utreda för drygt ett år sedan.

Att det är viktigt att samverka håller de allra flesta med om. Genom samverkan kan en verksamhet skapa större värde än vad denne kan skapa på egen hand. I kartläggningen som genomförts under hösten 2018 och våren 2019 har framkommit en rad framgångsfaktorer som bidrar till en god samverkan, samt hinder som finns för att samverkan ska fungera optimalt.

Gemensamt för samtliga medarbetare hos parterna är en vilja att samverka, samt ett stort engagemang kring den enskilde. En tydlig struktur kring samverkan på ledningsnivå är dock en förutsättning för att samverkan ska fungera optimalt. Gemensamma samverkansavtal och överenskommelser är också en framgångsfaktor i samverkan. Dessa skulle med fördel kunna användas såväl mellan parterna som internt i den egna organisationen. Det måste ibland förtydligas att vi har ett gemensamt uppdrag och att vi samverkar på lika villkor. Vi behöver även se till att samverkan sker med individen i centrum och att vi har en förståelse för varandras uppdrag.

Här finns hela kartläggningen att läsa.PDF


Publicerad: 2019-06-10