Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt SE-N

Vaggeryds kommun har drivit projektet SE-N, Supported Employment för nyanlända.

Projektet var ett lärandeprojekt! Projektets avsikt är att kartlägga individens behov: utifrån hälsoperspektivet, behov av samordnat stöd för att hantera ohälsa, behov av stöd enligt Supported Employment-metoden för att nå hållbarhet på arbetsmarknaden och för oss att lära av processen. Insamlande av kunskap kring metoden Supported Employment i förhållande till nyanländas specifika behov och slutsatser av detta ligger sedan till grund för en metodbok som ett komplement till befintlig.


Projekten hade två delar, dels ett målgruppsprojekt där insatserna ska komma målgruppen till nytta under projekttiden. Den andra delen är på strukturell nivå och där projektet är ett lärande projekt och kan komma andra till nytta, och med de erfarenheter vi fått kan vi dra av projektet för att åstadkomma nytt arbetssätt och anpassad metod att sprida till andra att använda i det dagliga arbetet.

Ansökan om medel Pdf, 219 kB.

Budget för projektet Excel, 29.5 kB.

Efter en tids avbrott på grund av coronapandemin och att projektledaren gick vidare till annan tjänst, nystartade projekt SE-N med deltagare i februari 2021. Efter en kort tid lämnade även denne coach projektet. Det har därför avslutats i förtid. Slutrapport från projekttiden publiceras här inom kort.