Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

NOVA - Stöd i förändring

NOVA är en arbetsförberedande insats för peroner som är 18-64 år. Verksamheten finns till för de som vill få till en förändring i livet men är i behov av stöd för att komma vidare. De krav som ställs
för att klara studier och arbete är tuffa för många idag. NOVA erbjuder ett utvecklande sammanhang i en strukturerad kravlös miljö.


Vårt fokus ligger på den individuella personliga utvecklingen i samspelet mellan människor. NOVA finns med som stöd i förändring. Förhoppningen är att individen genom sitt deltagande ska finna viljan, modet och motivationen till att få till den förändring man önskar.


Anmälan till deltagare i NOVA  Word, 182.4 kB.

(Om man inte har alla svar till frågorna i anmälningsblanketten så lämnar ni berörda rutor tomma. NOVA tar vid behov själva fram den informationen.)

 

Flöde NOVA Word, 239.3 kB.

Information till remittent Word, 183.4 kB.

Informationsblad deltagare Word, 189.6 kB.

NOVA folder Pdf, 1.3 MB.