Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Grönt nätverk

Sedan några år möts ett nätverk med personer som är engagerade för att vi ska bli bättre på att ta vara på de positiva verkningar som djur och natur har på vår hälsa.

I nätverket ingår bland annat anställda i Grön rehabilitering i Tenhult/Klevarp, Svenska Kyrkans verksamhet Växthuset och arbetsintegrerande sociala företaget Origo Resurs.

Syften med nätverket är bl a att lära känna varandras verksamheter, dela erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt utveckling av verksamheterna. Det är bl a bra att känna till varandra när man har deltagare hos sig som kommer från eller har behov av fortsatt stöd från någon annan av de berörda verksamheterna.

Du som är intresserad av att få veta mer och eventuellt vill komma med i nätverket kan kontakta kansliet. Du som vill läsa anteckningar från tidigare möten kan göra det här:

Sammanställning "gröna" verksamheter

Flera verksamheter i Södra Vätterbygden som tar emot deltagare för rehabilitering finns med i följande sammanställning. Där finns bl a kontaktuppgifter till de olika verksamheterna.

Uppdatering 200131: Svenska kyrkans verksamhet Växthuset gör uppehåll våren 2020.

Sammanställning "gröna" verksamheterWord

Om du vill se en bredare sammanställning av verksamheter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering så kan du se Rehabiliteringskatalogen, som processledarna i Region Jönköpings län ställt samman.

Länk till rehabiliteringskatalogenlänk till annan webbplats