Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Basverksamhet Södra Vätterbygden

14 juni beslutade styrelsen om medel till start av en ny förberedande verksamhet.

Arbetsmarknadsinriktade insatser till den målgrupp som har offentlig försörjning, är
arbetslösa och har en grundläggande aktivitets-/arbetsförmåga att bygga på för att komma
i arbete eller studier har sedan länge erbjudit. Däremot finns ett stort behov av insatser för den målgrupp som behöver mer förberedande aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden utifrån en
helhetssyn på individens totala situation. Dessa personer behöver samordnade aktiviteter
för att förberedas och rustas för att på sikt kunna gå vidare mot arbetsmarknadsinriktade
insats.

Till hösten kommer en pilotverksamhet starta upp i Vaggeryd och Jönköpings kommuner för att pröva en ny arbetsmetod för personer mellan 18-64, med funktionsnedsättningar och/eller en social situation som påverkar arbetsförmågan och som har behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att uppnå och förbättra sin förmåga att delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser. Om metoden slår väl ut är målet att fortsätta utvecklingen av Basverksamheten genom att både sprida metoden till Habo och Mullsjö kommuner men även att utöka resurserna genom ytterligare coacher. Läs ansökan i sin helhet nedan.


Ansökan om medel till basverksamhet Pdf, 149.5 kB.

Budget för basverksamheten Pdf, 16.2 kB.

Annons om projekt-/teamledare Länk till annan webbplats.