Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Arenasamverkan

Utbildningen Att Lyckas med Samverkan

Nu kör vi en pilotutbildning kring samverkan för våra representanter i Arenasamverkan.

Denna utbildning är sedan tänkt att köras en eller två gånger per år för nyanställda i förbundets parter.

Här hittar ni inbjudan och anmälningslänk. Pdf, 121.2 kB.

På ett antal vårdenheter sker en samverkan mellan de fyra parter som ingår i samordningsförbundet: vården (både Region Jönköpings län och pricata vårdgivare), kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att ge så effektivt stöd som möjligt åter till arbete eller rätt försörjning till personer som har behov av stöd från minst två av de fyra parterna. Ingen borde behöva hamna i kläm mellan myndigheterna.

Under 2019 skedde en förnyelse av arbetssättet som bl a innebär att några grupper slogs ihop till lite större med två eller fler vårdgivare i samma grupp. I några grupper deltar nu även Jönköpings kommuns arbetsmarknadsenhet och funktionshinderverksamhet.Aktuella dokument:

Lista med kontaktpersoner

Du som är kontaktperson i Arenasamverkan kan hitta en aktuell lista på övriga kontaktpersoner om Du loggar in till höger.

Där kan du också hitta länkarna för att rapportera in statistik i Esmaker.

Rätt stöd - rätt försörjning

Personer som saknar rätt till sjukpenning vid sjukdom behöver ofta försörjningsstöd. Det finns då risk att de inte får rätt stöd från vården och Försäkringskassan. En metod för bättre samarbete för denna grupp har utvecklats med Region Jönköpings län, kommunernas enheter för försörjningsstöd i länet och Försäkringskassan. Senaste uppdateringen av nedanstående dokument skedde i november 2019.

Frukostmöte

190226 anordnades ett frukostmöte för alla kontaktpersoner och berörda chefer inom Arenasamverkan. De 35 deltagarna fick bl a information av två Peers, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Du som vill se bildspelen som visades kan göra det här: