Höglandets samordningsförbunds logga

Styrelseprotokoll

2021-08-26 hölls höstens första sammanträde i Höglandets samordningsförbund

Protokollet finns tillgängligt på vår digitala anslagstavla eller under fliken "Dokument".

Trevlig sommar!

Publicerad: