Höglandets samordningsförbunds logga

Styrelsemöte 2020-10-23

Styrelsemöte i Aneby

Protokoll och anslagsbevis från styrelsemötet 2020-10-23 finns nu på den digitala anslagstavlan samt under dokument ovan.

Av tillgänglighetsskäl publiceras dokumenten utan underskrift. Det underskrivna protokollet är tillgängligt i förbundets arkiv i kommunhuset i Tranås.

Publicerad: