Höglandets samordningsförbunds logga

Ny revisor från staten

Från och med maj 2019 har KPMG tagit över rollen som statens revisor i finansiella Samordningsförbund.

Deloitte avslutar sitt uppdrag i och med revisionen av verksamhetsåret 2018.

Publicerad: 2019-05-06