Höglandets samordningsförbunds logga

Medlemssamråd

Tidigare benämndes medlemssamråd ägarmöte.

Varje år genomförs ett gemensamt Medlemssamråd

Nästa möte är planerat till 26 februari 2021.

Samråd 2020

Mötet skedde i 28 februari i Vrigstad

Samråd 2019

Mötet skedde 22 februari i Vrigstad.

Efter det gemensamma medlemssamrådet 2019 hölls även ett internt möte för Höglandets samordningsförbund.

Anteckningar