Höglandets samordningsförbunds logga

Långsiktig integrerad verksamhet - LIV

Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande verksamheter.