Höglandets samordningsförbunds logga

Jämställdhet

Samordningsförbundets parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Därmed är det även ett uppdrag för förbunden.

Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i förbundets verksamheter.

För att integrera jämställdhetsperspektivet i förbundets verksamhet har följande handlingsplan tagits fram:

  • Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i tjänsteutlåtanden, delårs- och årsrapporter samt i budget och inriktningsdokument.
  • Statistik ska redovisas könsuppdelad med ambitionen att analysera statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Insatser finansierade av förbundet ska i redovisningar beskriva hur de har arbetat med jämställdhetsintegrering.
  • Förbundet ska aktivt arbeta för att kunskapen sprids och tas tillvara hos förbundets ägarparter.
  • Handlingsplanen ska revideras på årets första styrelsesammanträde.

I samband med sammanträdet 2022-01-27 antog styrelsen jämställdhetsplanen för ytterligare ett år.

Ladda ner jämställdhetsplanen Pdf, 113.6 kB, öppnas i nytt fönster.