Höglandets samordningsförbunds logga

Försörjningsmått

SCB har i uppdrag att ta fram ett försörjningsmått varje år

I redovisningen ska SCB beräkna ett försörjningsmått där följande offentliga utbetalningar ingår:

  • Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning
  • Aktivitetsersättning
  • Sjukersättning
  • A-kassa
  • Aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning
  • Etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
  • Försörjningsstöd

De olika ersättningsformerna ska redovisas var för sig men även grupperas i följande tre grupper:

  • Ohälsa: Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
  • Arbetsmarknadsstöd: A-kassa, aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning samt etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
  • Ekonomiskt bistånd: Försörjningsstöd

Försörjningsmåttet ska avse alla individer i åldrarna 16-64 år. För de olika ersättningsformerna ska totalt utbetalt belopp och genomsnittlig utbetalning per individ redovisas i 1000-tals kronor. Även uppgift om antal invånare, 16-64 år, ska redovisas.

Försörjningsmått 2014 - 2017 Höglandets samordningsförbund Excel, 91.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försörjningsmått 2014 - 2017 hela riket Excel, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.