Höglandets samordningsförbunds logga
 • language
  Translate

Försörjningsmått

SCB har i uppdrag att ta fram ett försörjningsmått varje år

I redovisningen ska SCB beräkna ett försörjningsmått där följande offentliga utbetalningar ingår:

 • Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • A-kassa
 • Aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
 • Försörjningsstöd

De olika ersättningsformerna ska redovisas var för sig men även grupperas i följande tre grupper:

 • Ohälsa: Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd: A-kassa, aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning samt etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
 • Ekonomiskt bistånd: Försörjningsstöd

Försörjningsmåttet ska avse alla individer i åldrarna 16-64 år. För de olika ersättningsformerna ska totalt utbetalt belopp och genomsnittlig utbetalning per individ redovisas i 1000-tals kronor. Även uppgift om antal invånare, 16-64 år, ska redovisas.

Försörjningsmått 2014 - 2017 Höglandets samordningsförbundExcel

Försörjningsmått 2014 - 2017 hela riketExcel