Höglandets samordningsförbunds logga

Samverk Aneby

Här hittar du information, avtal och annan information från Samverk Aneby.

Höglandets samordningsförbund finansierar under perioden 20160801-20190731 en tjänst på 50 % för funktionen Samverkanskoordinator.

Samverkanskoordinatorn är placerad i Aneby kommun och uppdraget är att arbeta för en bättre samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, regionen och Aneby kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov och som saknar egen försörjning.

Samverkanskoordinatorn arbetar också med att bygga upp strukturer för samverkan och informationsspridning om samverkansmöjligheter.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och regionen för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.

Överenskommelse Samverk AnebyPDF

Kontakta samverkanskoordinator Eva Hertzman, 0380 - 461 67 för mer information.