Höglandets samordningsförbunds logga

Samverk Vetlanda

Här hittar du information, avtal och annan information från Samverk Vetlanda.

Höglandets samordningsförbund finansierar en tjänst på 50 % för funktionen Samverkanskoordinator

Samverk Vetlanda är ett forum för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och Vetlanda kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov, som har behov av stöd från flera aktörer samtidig.

Samverk Vetlanda består av en styrgrupp med chefer från alla huvudmän och arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika verksamheter.

Vi arbetar för att få bättre kunskap om varandras verksamheter, skapa hållbara samverkansstrukturer på flera nivåer, dela och sprida information som är viktig för oss alla samt ta tillvara på och utveckla möjligheter till samverkan gällande målgruppen. Detta gör vi för att individer snabbare och effektivare ska få det stöd som samhället har till förfogande och därmed snabbare bli självförsörjande, friskare och/eller få ett bättre upplevt liv.

Arbetet hålls ihop av en samverkanskoordinator.

Samverkanskoordinator i Vetlanda kommun:

Annika Synnes Lindberg

0383-96624 / 072-2404890

annika.s.lindberg@vetlanda.se

Gemensam plattform

Överenskommelse Samverk Vetlanda 2019 - 2022PDF

Överenskommelse Samverk VetlandaPDF

Vägen till verksamheter i Samverk VetlandaPDF

Checklista inför individsamverkanPDF

Handlingsplan vid samverkansmöte VetlandaPDF

Tips vid samverkanPDF

Översikt sociala aktiviteterPDF - 191029

Sociala aktiviteterPDF - folder

SamverkansforumPDF

Tips vid kommunikationPDF - 190910

Kontakta samverkanskoordinator Annika Synnes Lindberg, 0383-966 24 för mer information.