Höglandets samordningsförbunds logga

Aktiviteter

Varför samordningsförbund? Här har vi samlat information kring aktiviteter som samordningsförbundet ger bidrag till nu.

Slumpade dekorationsbilder av natur och händer

Personer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. Det finns en risk att hamna i en gråzon eller i en rundgång när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

När myndigheter samverkar och samordnar insatser och kunnande kan de samlade resurserna användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för individen.

Vem är aktuell?

Insatserna inom samordningsförbundet riktar sig till personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som på grund av medicinska, psykiska, social- och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna inom samordningsförbundet.

Mål

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta.

Förbundet driver ingen egen verksamhet utan står för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Lagstiftningen förkortas ibland Finsam. Besök gärna Nationella rådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Idéer kring myndighetssamverkan?

Myndigheter och vården strävar efter att vara så effektiva som möjligt i sitt arbete, men ibland kan någon annan se hur det skulle kunna fungera ännu bättre.

Hör av dig med dina idéer!

hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se