Höglandets samordningsförbunds logga

"Samverkan för allas delaktighet i samhället"

slumpade dekorationsbilder av natur och händer

"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas."

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Höglandets samordningsförbund ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av huvudmännen. Ett viktigt syfte med samordningsförbundet är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheter.

Detta samlade stöd ska syfta till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få eller förbättra förmågan att arbeta på ett sätt som utgår ifrån vars och ens förutsättningar och behov.

Förbundet driver ingen egen verksamhet utan bedriver en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Lagstiftningen förkortas ibland Finsam. Samordningsförbundet bildades
2011-04-01 och består av:

  • Aneby kommun
  • Eksjö kommun
  • Nässjö kommun
  • Sävsjö kommun
  • Tranås kommun
  • Vetlanda kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Jönköpings län

Förbundets leds av en styrelse och har en anställd förbundschef, som arbetar 75 %. 

Du kan också läsa mer om förbundet i den här foldern Pdf, 394.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Aneby kommuns logga
Eksjö kommuns logga
Nässjö kommuns logga
Tranås kommuns logga
Vetlanda kommuns logga
Sävsjö kommuns logga